Aktualności Aktualności

Powrót

NOWE ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

NOWE ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 651). Nadleśnictwo Węgierska Górka informuje o zmianie sposobu zgłaszania szkód łowieckich.

Z dniem 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela uprawy.

Na głównej stronie Lasów Państwowych funkcjonuje zakładka dotycząca podstawowych informacji oraz szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich.

 

http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/ruszaja-szkolenia-z-zakresu-szacowania-szkod-lowieckich