Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIA O NABORZE ZEWNĘTRZNYM

OGŁOSZENIA O NABORZE ZEWNĘTRZNYM

Zn spr. NK.1101.3.2021.AK1

Węgierska Górka dn. 26.04.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM
NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH
W PGL LP NADLEŚNICTWO WĘGIERSKA GÓRKA

Pełny tekst ogłoszenia wraz z załacznikami:

POBIERZ

 

 

 

 Zn spr. NK.1101.4.2021.AK1

Węgierska Górka dn. 26.04.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM
NA STANOWISKO PODLEŚNICZEGO
W PGL LP NADLEŚNICTWO WĘGIERSKA GÓRKA

Pełny tekst ogłoszenia wraz z załacznikami:

POBIERZ

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI ZEWNĘTRZNEJ:

POBIERZ