Aktualności Aktualności

Powrót

Razem dla wody

Razem dla wody

Nadleśnictwo Węgierska Górka wspólnie z Zarządem Zlewni w Żywcu wzięło udział w akcji sadzenia drzew z okazji dnia Świętego Jana Nepomucena- patrona gospodarki wodnej.

W ramach wydarzenia wspólnie posadzono sadzonki Modrzewia, Daglezji oraz Świerka na terenie pompowni nr 1 w Żywcu (w pobliżu ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż jeziora Żywieckiego).

"Nasza Współpraca ma charakter nie tylko instytucjonalny, ale także prospołeczny i edukacyjny"- powiedziała Maria Wisińska-Kurz- Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu.

To nie pierwsze wspólne działanie Lasów Państwowych oraz Wód Polskich. Obie instytucje od lat działają na rzecz zachowania zasobów wodnych oraz retencji.

Warto przypomnieć, iż Nadleśnictwo Węgierska Górka aktywnie uczestniczy w ogólnokrajowych projektach Lasów Państwowych dotyczących Małej retencji górskiej.

W 2016r. Po raz drugi wzięło udział w programie i przy wsparciu funduszy unijnych zrealizowało zadania w ramach Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

Lasy odgrywają ogromną rolę w zachowaniu zasobów wodnych, dlatego gospodarka leśna na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka w pełni uwzględnia ich rolę wodochronną”.- powiedział Marian Knapek- Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka.

Tymczasem każdy z nas może przyczynić się do poprawy stanu wód oraz wpłynąć na zwiększenie ich zasobów chociażby poprzez sadzenie drzew i łąk kwietnych.