Aktualności Aktualności

Powrót

utrudnieniach na zielonym szlaku z Żabnicy-Skałka w kierunku Przełęczy Pawlusiej.

utrudnieniach na zielonym szlaku z Żabnicy-Skałka w kierunku Przełęczy Pawlusiej.

W rejonie szlaku prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów.

Nadleśnictwo Węgierska Górka informuje o utrudnieniach na zielonym szlaku turystycznym biegnącym z Żabnicy-Skałka  w kierunku Przełęczy Pawlusiej.

W rejonie szlaku prowadzone są prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu turystów.

Prace zlokalizowane są w oddziale 60 Leśnictwa Boracza. Teren prowadzenia prac objęty jest zakazem wstępu  w dniach 20.05-31.05.2021 r.

Dla turystów wyznaczono obejście, które w rzeczywistości skróci długość szlaku o ok. 700 mb.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz respektowanie wyznaczonej trasy.