Aktualności Aktualności

Powrót

Zawiadomienie o Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2024-2033

Zawiadomienie o Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2024-2033

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

zawiadamia o:

 

1.  Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Węgierska Górka na lata 2024-2033 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.

2.  Zwołaniu w dniu 23.04.2021 r., o godz. 900, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach: ul. św. Huberta 43/45, 40-543 Katowice – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP) w formie debaty publicznej.

3.  Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko”.

4.  Z uwagi na panującą w kraju pandemię wirusa Covid-19 zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w obradach KZP wyłącznie w trybie wideokonferencji.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa, jak również media, itp. do uczestniczenia w posiedzeniu KZP wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wideokonferencji).

 

Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres email nadleśnictwa: wegierska@katowice.lasy.gov.pl nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem KZP. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej, nazwę instytucji/organizacji, którą się reprezentuje oraz adres mailowy, na który zostanie wysłany link do wideokonferencji w dniu posiedzenia KZP.

 

Dyrektor RDLP w Katowicach

Józef Kubica