Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

W każdą środę w godz. 7:00-10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Węgierska Górka pokój nr 15 (na parterze) specjaliści ds. lasów niepaństwowych naszego nadleśnictwa przyjmują telefony w  sprawie lasów niepaństwowych:

  • Tadeusz Biela– obręb Węgierska Górka (gminy: Milówka, Węgierska Górka bez Cięciny),
  • Jacek Hazuka – obręb Lipowa (gminy: Radziechowy Wieprz, Lipowa oraz lasy wsi Cięcina),
  • Władysław Żółty- koordynator ds. Lasów Niepaństwowych

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

 

Poniżej do pobrania znajdują się wzory wniosków i oświadczeń dotyczących Lasów Niepaństwowych: