Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Lipowska

Powołano w 2008 roku, obejmuje swoim zasięgiem szczyt oraz północno-zachodnie i południowo-wschodnie stoki Lipowskiej (1324 m n.p.m.) oraz Rysianki (1332 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim. Rezerwat utworzono w celu ochrony i zachowania systemu torfowisk wysokich oraz fragmentów górnoreglowego boru świerkowego Plagiothecio-Piceetum tatricum. Powierzchnia rezerwatu na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka wynosi 35,12 ha i znajduje się w leśnictwie Boracza. Pozostała część rezerwatu położona jest na terenie Nadleśnictwa Ujsoły.

Torfowisko to zbiorowisko roślinne, w miejscu którego z obumarłych szczątków roślinnych tworzy się torf. Torfowiska wysokie powstają najczęściej w obniżeniach terenu, gdzie brak jest odpływu wody. Cechuje je odczyn kwaśny i mała zawartość składników odżywczych. Torfowiska wysokie zwane są również mszarami lub rojstami i w górach spotykane są bardzo rzadko, dlatego te występujące na Hali Lipowskiej uznano za osobliwość Beskidu Żywieckiego. 

Torfowiska na wierzchowinie lipowskiej porośnięte są karłowatymi świerkami, a wśród trzęsawisk pojawiają się liczne oczka wodne. Drzewostan tworzy świerk o charakterystycznym pokroju korony, ugałęziony do samej ziemi, różniący się wyraźnie od pokroju świerka pochodzenia sztucznego w reglu dolnym. Taki świerk pochodzenia naturalnego jest znamienny dla pierwotnej puszczy karpackiej i dzięki swojemu pochodzeniu oparł się presji klęski gradacyjnej kornika drukarza 

Spośród występujących roślin naczyniowych na szczególną uwagę zasługują rośliny alpejskie oraz rośliny bagienne: żurawina błotna (Oxycoccus pallustris), modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia) oraz borówka bagienna (Vaccinium uliginosum). Ponadto spotykane są: ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum), goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea), liczydło górskie (Streptopus amplexifolius), widłaki : jałowcowaty (Lycopodium annotinum) i wroniec (Huperzia selago), objęte ochroną gatunkową oraz liczne gatunki mchów.

Obszar ten, podobnie jak rezerwat Romanka jest miejscem występowania rzadkiego kuraka leśnego głuszca (Tetrao urogallus) oraz takich drapieżników, jak wilk (Canis lupus), niedźwiedź (Ursus arctos) czy ryś (Lynx lynx).