Wydawca treści Wydawca treści

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka w roku 2021

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka w roku 2021

W związku z problemami technicznymi i związanymi z tym przerwami w dostepie do systemu BIP

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego oraz dokumentacja postepowania

pn.: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka w roku 2021"

Zn spr. ZG4.270.8.2020


Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka w roku 2021