Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa dominują siedliska lasowe górskie - ok. 70% powierzchni. Średni wiek lasów na naszym terenie to 39 lat, a przeciętna zasobność wynosi 103 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 

 • 70 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 30 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej świerka

Udział gatunków lasotwórczych

 • 43 proc. – świerk
 • 37proc. –  buk
 • 14 proc. – jodła
 • 3 proc. – modrzew
 • 3 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 48 proc. – I klasa
 • 18 proc. – II klasa
 • 13 proc. – III klasa
 • 8 proc. – IV klasa
 • 3 proc. – V klasa
 • 12 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Świerk– 95 m sześc./ha
 • Buk– 102 m sześc./ha
 • Jodła– 194 m sześc./ha
 • Modrzew– 121 m sześc./ha