Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Węgierska Górka
Nadleśnictwo Węgierska Górka
+48 33 864 12 14
+ 48 33 864 14 81

ul. Zielona 62

34-350 Węgierska Górka

Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka
mgr inż. Marian Knapek
+48 33 864 12 14 (wew.*100)
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Wojciech Motyka
+48 33 864 12 14 (wew. *100)
Główny Księgowy
mgr Paweł Kubizna
+48 33 864 12 14 (wew. *100)
---
---
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Paweł Konstanty
+48 664-972-029

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Agata Krzus
Specjalista SL ds. Użytkowania i Marketingu
Tel.: (33) 864-12-14 (*333)
mgr inż. Andrzej Rębisz
St. Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: (33) 864-12-14 (*331)
mgr inż. Małgorzata Kupczak
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu i Przyrody
Tel.: (33) 864-12-14 (*334)
mgr inż. Paweł Griner
Specjalista SL ds. Zamówień Publicznych i BHP
Tel.: (33) 864-12-14 (*332)
Władysław Zółty
Specjalista SL ds. Edukacji
Tel.: (33) 864-12-14 (*335)
Tadeusz Biela
Specjalista SL ds. Lasów Niepaństwowych (Obręb Węgierska Górka)
Tel.: 660-726-586
Jacek Hazuka
Specjalista SL ds. Lasów Niepaństwowych (Obręb Lipowa)
Tel.: 660-721-714

Dział Administracji

Wiesław Skrzyp
Sekretarz SL
Tel.: (33) 864-12-14 (*671)
Jakub Staniszewski
Referent ds. Administracyjno-Gospodarczych
Tel.: (33) 864-12-14 (*673)
Maria Kania
Specjalista ds. Administracji
Tel.: (33) 864-12-14 (*672)
Weronika Żyrek
Sekretarka
Tel.: (33) 864-12-14 (*100)

Posterunek Straży Leśnej

inż. Tomasz Kamieński
Starszy Strażnik Leśny- Komendant Straży Leśnej
Tel.: 660-720-397
Jerzy Chowaniec
Strażnik Leśny
Tel.: 660-721-589

Stanowisko ds. Pracowniczych

mgr inż. Adrianna Kupczak
St. referent ds. Pracowniczych
Tel.: (33) 864-12-14 (*131)

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Wędzel
Kasjer
Tel.: (33) 864-12-14 (*600)
mgr inż. Barbara Zyzak
Starsza księgowa
Tel.: (33) 864-12-14 (*612)
mgr Anna Soja
Księgowy
Tel.: (33) 864-12-14 (*613)

Stanowisko ds. Promocji i Edukacji

Władysław Żółty
Specjalista SL ds. Edukacji
Tel.: (33) 864-12-14 (*335)