Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Węgierska Górka
Nadleśnictwo Węgierska Górka
+48 33 864 12 14
+ 48 33 864 14 81

UWAGA! Adres: wegierska@katowice.lasy.gov.pl jest adresem wyłacznie do korespondencji elektronicznej (email), nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Dokumenty kierowane na ten adres, zgodnie z art. 63 § 1 zd. 2 K.p.a. będą pozostawione bez rozpoznania. czytaj więcej...

Adres:

ul. Zielona 62

34-350 Węgierska Górka

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest –/pgl_lp_0236/SkrytkaESP

Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka
mgr inż. Marian Knapek
+48 33 864 12 14 (wew.*100)
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Wojciech Motyka
+48 33 864 12 14 (wew. *100)
Główny Księgowy
mgr Paweł Kubizna
+48 33 864 12 14 (wew. *100)
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Robert Kotlarski
+48 33 864 12 14 (wew. *210)

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Paweł Konstanty
St. Specjalista SL ds. Użytkowania i Marketingu
Tel.: (33) 864-12-14 (*333)
mgr inż. Andrzej Rębisz
St. Specjalista SL ds. Hodowli Lasu
Tel.: (33) 864-12-14 (*331)
mgr inż. Małgorzata Kupczak
St. Specjalista SL ds. Ochrony Lasu i Przyrody
Tel.: (33) 864-12-14 (*334)
mgr inż. Paweł Griner
St. Specjalista SL ds. Zamówień Publicznych i BHP
Tel.: (33) 864-12-14 (*332)
Władysław Zółty
St. Specjalista SL ds. Edukacji
Tel.: (33) 864-12-14 (*335)
mgr inż. Szymon Worek
Specjalista SL ds. Stanu Posiadania
Tel.: 33 864 12 14 (*335)
Tadeusz Biela
St. Specjalista SL ds. Lasów Niepaństwowych (Obręb Węgierska Górka)
Tel.: 660-726-586
Jacek Hazuka
Specjalista SL ds. Lasów Niepaństwowych (Obręb Lipowa)
Tel.: 660-721-714

Dział Administracji

mgr inż. Jakub Staniszewski
Sekretarz
Tel.: (33) 864-12-14 (*671)
Maria Kania
St. Specjalista ds. Administracji
Tel.: (33) 864-12-14 (*672)
mgr inż. Ewelina Żyrek
Starszy referent ds. Administracji
Tel.: 798-623-326
inż. Weronika Żyrek
Sekretarka
Tel.: (33) 864-12-14 (*100)

Posterunek Straży Leśnej

inż. Tomasz Kamieński
Starszy Strażnik Leśny- Komendant Straży Leśnej
Tel.: 660-720-397
Jerzy Chowaniec
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 660-721-589

Stanowisko ds. Pracowniczych

mgr inż. Adrianna Śpiewak
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: (33) 864-12-14 (*131)

Dział Finansowo-Księgowy

Barbara Wędzel
Kasjer
Tel.: (33) 864-12-14 (*600)
mgr inż. Barbara Zyzak
Starsza księgowa
Tel.: (33) 864-12-14 (*612)
mgr Anna Soja
Księgowy
Tel.: (33) 864-12-14 (*613)

Stanowisko ds. Promocji i Edukacji

Władysław Żółty
Specjalista SL ds. Edukacji
Tel.: (33) 864-12-14 (*335)

Informacja i komunikacja społeczna

mgr inż. Paweł Griner
Rzecznik prasowy
Tel.: (33) 864-12-14 (*332)

Zgłaszanie przypadków nieumyślnego zniszczenia stanowisk lęgowych

Inżynier Nadzoru mgr inż. Robert Kotlarski
Informujemy, że wszelkie przypadki nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego należy zgłaszać na podany poniżej numer telefonu:
Tel.: +48 660-720-979