Aktualności Aktualności

Powrót

Konkurs Plastyczny Nadleśnictwa Węgierska Górka

Konkurs Plastyczny Nadleśnictwa Węgierska Górka

Nadleśnictwo Węgierska Górka zaprasza przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3

z gmin Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka i Milówka

do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Tegoroczny temat przewodni konkursu to: „Leśna apteka”.

 

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs kierujemy do:

- przedszkolaków z Gmin Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka i Milówka

- klas 1-3 szkół podstawowych z Gmin Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka i Milówka

 

  1. Wstępna weryfikacja prac odbywa się na terenie danej placówki oświatowej.

Prosimy o wyłonienie maksymalnie 3 prac konkursowych w każdej z dwóch grup wiekowych z danej placówki oświatowej (przedszkolaki, klasy 1-3), które znajdą się w finale konkursu.

Wyłonione podczas wstępnej weryfikacji prace należy dostarczyć do dnia 15 maja 2024r. do siedziby Nadleśnictwa Węgierska Górka na adres:

Nadleśnictwo Węgierska Górka

ul. Zielona 62,

34-350 Węgierska Górka

 

  1. Każda z prac powinna być opisana w prawym górnym rogu: Imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa

 

  1. Laureaci zostaną wyłonieni przez komisję złożona z pracowników Nadleśnictwa Węgierska Górka spośród dostarczonych przez placówki oświatowe prac finałowych. Przy ocenie prac konkursowych będziemy brali pod uwagę: estetykę, pomysłowość, kreatywność, treść oraz samodzielność wykonania pracy. 

 

  1. Najlepsze prace wezmą udział w wystawie prac konkursowych podczas wielkiego finału.

 

  1. Wielki Finał konkursu wraz z rozdaniem nagród odbędzie na terenie Izby Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Węgierska Górka. O terminie finału uczestników poinformujemy za pośrednictwem placówek oświatowych.

 

  1. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej do Nadleśnictwa Węgierska Górka, Organizator nabywa własność do pracy zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs.

 

  1. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:

- zorganizowanie wystawy prac konkursowych

- publikacji prac konkursowych na stronie internetowej organizatora o raz innych wydawnictwach organizatora.

 

Zatwierdził Nadleśniczy

Marian Knapek

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy Wam powodzenia!