Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

 

Teren Nadleśnictwa obejmuje Zespół Parków Krajobrazowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego

Żywiecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1986 r. jako pierwszy w polskich Karpatach. Jego powierzchnia wynosi 35870 ha, a powierzchnia strefy ochronnej 21790 ha. Na terenie nadleśnictwa park ten zajmuje powierzchnię 3242 ha. Położony jest w Beskidzie Żywieckim w obrębie dorzecza górnej Soły.

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego utworzony w 1998 roku zajmuje powierzchnię 38620 ha, a jego otulina 22285 ha. Obszar ten pokrywa się z zasięgiem Beskidu Śląskiego. Na terenie nadleśnictwa zajmie on powierzchnię 6121 ha.