Łowiectwo

Zgodnie z zaleceniem Głównego Lekarza Weterynarii Nadleśnictwo Węgierska Górka udostępnia materiały szkoleniowe dla leśników oraz myśliwych przygotowane przez Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF. Materiały w formie plików PDF można pobrać poniżej.