Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Węgierska Górka

Nadleśnictwo Węgierska Górka jest jednostką wchodzącą w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, położone jest w VIII Krainie Przyrodniczo-Leśnej – Karpackiej, Dzielnicy Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Zasięg działania administracyjnego Nadleśnictwa Węgierska Górka obejmuje teren gmin: Lipowa, Radziechowy-Wieprz, Węgierska Górka, Milówka położonych w powiecie żywieckim. Nadleśnictwo obecnie podzielone jest na 13 leśnictw o średniej powierzchni 700 ha. W skład obrębu leśnego Lipowa wchodzi 6 leśnictw, obręb Węgierska Górka obejmuje 7 leśnictw.