Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

 

Na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka ochroną pomnikową objętych jest 5 obiektów:

1.      „Malinowska Skała" – wychodnia drobno- i średnioziarnistego zlepieńca warstw godulskich, ok. 60 m na pn. od szczytu Malinowskiej Skały. Wychodnia ma urozmaiconą rzeźbę, w tym sporą niszę pochodzenia wietrzeniowego i jest często uważana za symbol Beskidu Śląskiego: często powielana na ilustracjach i kartach pocztowych. Ochroną pomnikową została objęta w roku 1977.

2.         Jaskinie" „Chłodna" i „Przed Balkonem" (niekiedy nazywana „Pod Balkonem"). Obie o genezie tektonicznej utworzone w górnych warstwach godulskich. Ich długości wynoszą odpowiednio 117 i 45 m. Ochroną pomnikową zostały objęte w roku 1993. Obecnie ich status pomników przyrody ma znaczenie jedynie formalne ponieważ od roku 1996 zostały objęte wyższą formą ochrony, tj. weszły w skład rezerwatu „Kuźnie".

3·         Klon Jawor (Acer pseudoplatanus L.) w wieku ok. 260 lat, mierzy ponad 4 m obwodu, a wysokość jaką już osiągnął to 25 m, rośnie w masywie Romanki. Drzewo jest jednym z reliktów dawnej puszczy karpackiej.

4·         Żywotnik zachodni(Thuja occidentalis) znajduje się w Kamesznicy. Oprócz statusu pomnika przyrody objęty jest ochroną w ramach zabytkowego zespołu dworsko – parkowego.