Wydawca treści Wydawca treści

DLA MEDIÓW

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

mgr inż. Paweł Griner

tel. (33) 864-12-14 (*332)

tel kom: 606678472


e-mai: pawel.griner@katowice.lasy.gov.pl