Wydawca treści Wydawca treści

Informacja nt. Programu „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka

Informacja nt. Programu „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka

„Zanocuj w Beskidzkich Lasach”

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone (IOS),

z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska. Drewno należy przynieść ze sobą:
  1. Miejsce odpoczynku w leśnictwie Skrzyczne (wydzielenie 23f)
  2. Miejsce odpoczynku w leśnictwie Ostre (wydzielenia 67b, 69a)
  3. Miejsce odpoczynku w leśnictwie Sikorczane (wydzielenie 192b)
  4. Miejsce odpoczynku w leśnictwie Zielona (wydzielenie 152h)
  5. Miejsce odpoczynku w leśnictwie Prusów (wydzielenie 96a)
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchniach tych obowiązuje zakaz wstępu
 6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków na stronie Nadleśnictwa Węgierska Górka.
 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych będą publikowane na bieżąco (z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem)
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres wegierska@katowice.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Władysław Żółty tel. 33 864-12-14 (wew. *335)

Nadleśnictwo Węgierska Górka przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.